qualificació

f
Economia

Nivell de coneixements i aptituds que hom reconeix a un individu determinat per a l’acompliment de cada treball específic.

La qualificació de la mà d’obra és un element decisiu per a al selecció i classificació del personal tant a l’hora d’ésser contractat com, em la seva promoció i el seu manteniment en el treball. La catagoria de personal no qualificat es refereix generalment al peonatge.