quantificador

m
Matemàtiques

Qualsevol dels símbols que, en l’escriptura formal, precedeixen les funcions proposicionals.

Els més coneguts són:

per a tot x...∀x (quantificador universal)

existeix x...∃x (quantificador existencial)

Una frase com “existeix un home que és odiat per tots els homes” podria ésser formalitzada per ∃x/∀y (x és odiat per y). L’ús dels quantificadors és degut a Frege (1879). El símbol ∃(d’existència) és degut a Peano (1894), i el ∀, a Hilbert.