quarteta

cuarteta (es), quatrain (en)
f
Literatura

Tota combinació mètrica de quatre versos enllaçats per una o dues rimes.

La forma més simple és la formada per quatre versos monorims. També ho és la provinent de la divisió d’un apariat de versos llargs assonants en dos de curts, els senars sense rima i els parells rimant, del tipus de corranda isosil·làbica, i el que alterna en especial un hexasíl·lab amb un quadrisíl·lab.