querigma

κήρυγμα (el)

m
Bíblia

En el Nou Testament, anunci de la salvació, centrat en la mort i la resurrecció de Crist, que els enviats de l’Església adrecen, de part de Déu, a l’home.

Té una funció interpel·lant i s’ordena a l’establiment del Regne de Déu. Sol anar acompanyat d’una argumentació esquemàtica, basada en l’acompliment de les profecies.