Qüestió d’amor

Cuestión de amor (es)

Novella sentimental anònima impresa a València el 1513.

És un relat en clau, amb personatges històrics de noms ficticis, que reflecteix la vida cortesana a Nàpols entre el 1508 i el 1512. Se centra en l’amor cavalleresc d’un gentilhome valencià resident a Nàpols, Flamiano (potser Jeroni de Fenollet i de Centelles), per Belisana (Bona Sforza, la jove filla del duc de Milà i d’Isabel d’Aragó), al voltant dels quals es mouen —en festes galants, justes i caceres— els principals personatges de l’alta societat napolitana, en bona part d’origen català: el virrei Ramon de Cardona, la seva muller Isabel de Requesens, els cardenals Lluís de Borja i Francesc Remolins, l’almirall Bernat de Vilamarí, les “tristes reines”, Joana, vídua del rei Ferran I de Nàpols, i la seva filla, vídua de Ferrandí. Acaba amb la sortida de la ciutat del lluït exèrcit del virrei cap a Ravenna el 1512.

L’obra denota la influència d’Encina i de Lucas Fernández i inclou una ègloga dialogada que Flamiano i diversos amics representen per divertir la cort de la duquessa de Meliana (Isabel d’Aragó, duquessa de Milà) i que fou realment representada al palau del marquès de Pescara Ferdinando Francesco d’|valos. Per la minuciosa descripció dels vestits i els costums constitueix una obra d’interès històric remarcable.

Hi ha indicis que remeten a una autoria valenciana i s’han suggerit Alfons de Cardona o Pere Lluís Escrivà com a possibles autors. El model del relat són les novel·les sentimentals del final del segle XV, mentre que els abundosos textos poètics inserits pertanyen al gènere cortesà cancioneril castellà. Se’n coneixen dinou edicions del segle XVI i una versió en francès impresa a París el 1541.

Bibliografia

  • Andrachuk, G.P. (1994): “Questión de amor: Clues to Authorship”, Bulletin of Hispanic Studies, LXXI/3, p. 329-338.
  • Andrachuk, G.P. (1994): “Questión de amor: More clues to Authorship”, Bulletin of Hispanic Studies, LXXI/4, p. 423-440
  • Aybar Ramírez, M.F. (1997): Questión de amor: Entre el arte y la propaganda. Londres, Queen Mary and West - field College.
  • Duran, E. (1995-1996): “Realitat i ficció en la novel·la castellana Questión de amor (València 1513)”. BRABLB, XLV, p. 389-407.
  • Gonzalo García, R.C. (1996): “Notas sobre la difusión y la composición de la Questión de amor”, dins Menéndez Collera, A. i Roncero López, V. (ed.): Nunca fue pena mayor (Estudios de Literatura Española en homenaje a Brian Dutton). Conca, Universidad de Castilla-La Mancha., p. 305-319
  • Perugini, C. (1995): Questión de amor. Salamanca, Universidad de Salamanca.