quimera

f
Biologia
Botànica

Individu vegetal mixt format per via vegetativa.

Generalment les quimeres es formen a partir del cal·lus d’un empelt. N'hi ha dos tipus: les quimeres sectorials, en les quals les dues meitats de cada fulla o branca són diferents i provenen l’una del patró i l’altra de l’empelt, i les quimeres periclinals, en què els teixits superficials deriven d’un dels genitors i els teixits interns de l’altre. També poden ésser induïdes quimeres mitjançant l’aplicació de colquicina a una gemma, amb la qual cosa algunes de les cèl·lules meristemàtiques esdevenen poliploides i originen estirps de cèl·lules morfològicament diferents.