quimiolitòtrof
| quimiolitòtrofa

f
m
adj
Biologia

Dit de l’organisme que presenta quimiolitotròfia.