Quint Curci Ruf

Quintus Curtius Rufus (la)

(?, segle I — ?, segle I)

Historiador llatí.

Autor d'Historiae Alexandri Magni Macedonis, en deu volums, obra de poc rigor històric i crític, però d’un gran sentit psicològic i dramàtic; palesa la influència de Sèneca i obtingué un gran èxit durant l’edat mitjana