Rafael Martí de Viciana

(Borriana, Plana Baixa, 1502 — ?, 1582)

Historiador.

Net de l’humanista Martí de Viciana. Doctorat en drets a València, fou notari de la cort del batlle i justícia de Borriana. Escriví en català, però publicà en castellà una Crónica de la ... ciudad de Valencia y su reino, en quatre parts o llibres, en la qual treballà més de 48 anys en la recerca de documents, sovint de primera mà: de la Primera parte no es conserva cap exemplar. El Libro segundo, nobiliari valencià, i el Libro tercero, descripció topogràfica de les poblacions del regne, foren editats el 1564 i reeditats en 1881-82. El Libro quarto, el dedicà a la relació —com a testimoni presencial dels fets, prou imparcial, malgrat el seu caràcter oficial— de la revolta de les Germanies de València, en la qual morí el seu pare; fou publicat el 1566 a Barcelona. L’obra, escrita amb un concepte moralista de la història, fou molt combatuda, i bona part dels exemplars foren destruïts. És autor, també, d’unes Alabanzas de las lenguas hebrea, griega, latina, castellana y valenciana (1574), editat igualment en versió castellana, on pretén, tanmateix, de defensar, amb arguments pseudocientífics, la major puresa de la valenciana enfront de la castellana.