raids

m
pl
Ictiologia

Família de peixos de l’ordre dels raïformes, al qual pertanyen les rajades.