ramnàcies

ramáceas (es), Rhamnaceae (en)
f
pl
Botànica

Família de ramnals.

Constituïda per arbusts o arbres, sovint espinosos, de fulles simples, alternes o oposades, amb estípules petites i fugaces, de flors poc aparents, actinomorfes, pentàmeres o tetràmeres, generalment hermafrodites, de gineceu cimoses, i de fruits, de diversos tipus.

Consta d’unes 600 espècies, pròpies dels països càlids i temperats.

Ramnàcies més destacades

Paliurus spinachristi espinavessa, arn
Rhamnus alaternus aladern, lladern, llampúdol, llampuga
Rhamnus alaternus varietat balearica aladernó
Rhamnus alpina púdol, fic 
Rhamnus cathartica  espina cervina, cambró 
Rhamnus frangula  fràngula, vern bordm vern menut 
Rhamnus ludovicisalvatoris  llampúdol bord 
Rhamnus lycioides  arçot, espí negre 
Rhamnus oleoides  arçot oleoide 
Ziziphus jujuba  ginjoler