Ramon Despuig

(?, segle XIV — ?, segle XIV)

Arquitecte.

Mestre major del claustre de la seu de Vic (1324-37), del qual, segons sembla, projectà i construí la galeria nord i una part de les de ponent i de llevant juntament amb les capelles de Sant Cristòfol i Sant Lluc i de Sant Jaume. Fou succeït per Bartomeu i Ladernosa. Col·laborà amb Berenguer de Montagut a Santa Maria del Mar de Barcelona (1329) i a la col·legiata de Manresa.