Ramon Torres i Carreras

(Veciana, Anoia, 1878 — Barcelona, 1951)

Metge radiòleg.

Es llicencià a Barcelona (1902) i amplià estudis a París, Bordeus i Berlín. Fou un dels fundadors de la Sociedad Española de Electrología y Radiología (1916). L’any 1918 publicà Semiología röntgenológica del aparato respiratorio intratorácico, reeditada l’any 1931 dins la col·lecció de Monografies Mèdiques. Formà part del comitè de publicació de Medicina Física, portaveu de la Societat de Radiologia i Electrologia de Catalunya.