rang d’una matriu

m
Matemàtiques

Ordre del més gran determinant no nul extret d’ella.

Així, si la matriu és n × n i no singular, el seu rang és n.