rapè

rapé (es), snuff (en)
m

Tabac en pols per a ensumar.