rapsode

rapsoda (es), rhapsode (en)
m
Literatura

En l’antiguitat grega, recitador de poesia èpica.

Homer, però, empra el nom d'aede per a designar el recitador, i solament a partir del s V aC apareix el terme rapsode, entès modernament com a recitador de poemes d’altri, en oposició a aede.