rasa de l’Esquerrer

Curs fluvial de la comarca del Baix Camp.