rata talpera

Arvicola amphibius (nc)
m
Mastologia

Rata talpera

(CC0)

Mamífer teri de l’ordre dels rosegadors, de la família dels micròtids, que pot arribar a fer 25 cm de longitud total.

És de costums preferentment diürns, construeix galeries als prats de dalla semblants a les del talp i, si són pròximes a rius i torrents, fa els passadissos paral·lels als cursos d’aigua. Sovint se submergeixen, puix que són bons nedadors. De règim herbívor, s’alimenten d’arrels i de plantes aquàtiques i d’alguns cargols. A la primavera les femelles pareixen 4 o 5 cries, que poden ésser actives sexualment al final de l’estiu. Habita a Europa i al nord d’Àsia. Als Països Catalans, n'hi ha als Pirineus: el port de la Bonaigua n'és el límit més oriental, bé que és una espècie en expansió.