rebrec

m

Rebuig, deixalla, cosa que queda pel fet de no haver-se pogut vendre o no haver estat acceptada pel comerciant; saldos.