rec de Cabres Mortes

Curs fluvial de la comarca d’Osona.