rec del Molí

El rec del Molí, a Bellcaire d’Empordà

JoMV

Canal de reg del marge esquerre del Ter.

S'inicia a la resclosa de Colomers, on deriva cap a l’esquerra el cabal del Ter. Al Baix Empordà travessa els municipis de Colomers, Jafre, Verges, Tallada d'Empordà i Bellcaire d'Empordà, i, a l’Alt Empordà, l’Escala, on desemboca a la Mediterrània a la platja del Rec del Molí.