Recuerdos y bellezas de España

Col·lecció de llibres iniciada el 1839 que, seguint la línia de les relacions de viatges i dels llibres de litografies, aleshores molt d’actualitat, es proposava donar a conèixer les antiguitats i monuments d’Espanya acompanyats de comentaris literaris i històrics.

La idea sorgí de F.X.Parcerisa, que s’encarregà de les litografies, i comptà amb l’ajuda de Pau Piferrer per a la part literària. El primer volum sobre Cataluña aparegué, per fascicles i amb gran èxit de públic, redactat amb un marcat to romàntic i sense gaire objectivitat històrica, que augmentà, però, notablement en el volum de Mallorca (1842) i posteriors; la mort de Piferrer deixà incomplets el segon volum de Cataluña i el d'Aragón, que foren acabats, respectivament, per F.Pi i Margall i J.M.Quadrado. Pi i Margall redactà també el volum Reino de Granada (1850) i Quadrado Castilla la Nueva (1853) i Salamanca, Ávila y Segovia (1865); P.de Madrazo redactà Córdoba (1855) i Sevilla y Cádiz (1856). Del 1888 al 1891 es féu una segona edició, completada, amb el títol España, sus monumentos y artes, su naturaleza e historia; entre molts altres volums, a càrrec sobretot de Quadrado, figuraven dos volums de Valencia (1887-89) de Teodor Llorente, i el de Mallorca fou ampliat per Quadrado amb el títol de Las Islas Baleares (1888); fou il·lustrada de nou per diversos autors, especialment Xumetra. Modernament han estat fetes edicions facsímils dels volums de Cataluña (1939, 1948), Mallorca (1949) i Las Islas Baleares (1969).