recurs d’empara

m
Dret

Recurs que s’interposa davant el tribunal constitucional contra actes definitius de l’administració o sentències de tribunals fermes i que hom estima que violen els drets fonamentals i llibertats públiques, reconeguts en la constitució o en el bloc de la constitucionalitat.