reducció de fraccions a un comú denominador

f
Matemàtiques

Operació consistent a multiplicar el denominador i el numerador de cada fracció pel nombre (o per l’expressió, en el cas de fraccions polinòmiques) que calgui, a fi que totes les fraccions resultin amb el mateix denominador.