refredat

constipat, resfriado (es), cold (en)
m
Patologia humana

Afecció catarral de les vies respiratòries altes, de natura vírica o al·lèrgica, produïda per efecte del fred o de la humitat.

Afecta una o més mucoses i es caracteritza especialment per la fluxió o destil·lació que ataca el nas, la boca o el pit. Produeix una hipertèrmia moderada, esgarrifances i un malestar general. Quan és de natura vírica, en la majoria de casos és causat per un rinovirus.