regla de Bessel

f
Geografia

Mètode operatiu en la mesura d’angles amb un azimutal d’ullera invertible amb el qual hom elimina els errors sistemàtics.

Constitueix alhora un resum del mètode de les observacions conjugades. Per a aplicar-lo hom mesura dues vegades l’angle considerat, tot mantenint vertical l’eix de rotació de l’alidada, la primera vegada amb la ullera en la posició normal, i la segona en la posició invertida. La mitjana aritmètica dels valors obtinguts és la mesura de l’angle.