remolc

m

Cosa, especialment vehicle, vaixell, etc, remolcada.