República Social Italiana

República de Salò

Nom del règim feixista establert per Benito Mussolini al nord d’Itàlia (1943-45), amb seu a Salò.

Poc després d’ésser alliberat pels alemanys i mercès a llur ajut, Mussolini formà un govern republicà (setembre del 1943) a la zona d’Itàlia dominada per aquells, com a contraposició al govern de la monarquia, que dominava —controlada pels aliats— la resta del país. Concebuda com a presidencialista, amb eleccions previstes cada cinc anys, es basà en un sol partit, el feixista. Ajudà els alemanys en accions de la policia contra la resistència, però no reeixí a formar un exèrcit propi. Organitzà un judici (procés de Verona) contra els pretesos culpables de la caiguda del règim feixista a Roma. Sucumbí davant l’avanç aliat i l’acció dels partisans.