rètor

m
Història

A la Grècia antiga, nom amb què eren designats els oradors i mestres d’eloqüència.