retrocàrrega

f
Militar

Càrrega d’una arma de foc per l’extrem oposat a la boca del canó o per la culata.