Rho

Ciutat de la província de Milà, a la Llombardia, Itàlia, a l’alta planúria llombarda.

Nus ferroviari. Refineria de petroli, unida amb Gènova per oleoducte. Fabricació de goma sintètica.