Rhode Island

Estat de la Nova Anglaterra, EUA, el més petit en extensió i el segon més densament poblat.

La capital és Providence. Limitat al N i E amb Massachusetts, a l’W amb Connecticut i al S amb l’Atlàntic. El territori és gairebé pla, amb extensió costanera relativament gran. Gran predomini del sector industrial, cosa que permet una alta proporció de població urbana (85,6% [1984]), la més elevada dels EUA. Indústria tèxtil, construcció de maquinària, instruments de precisió, equipaments elèctrics. Es destaca també una especialització en el ram de la joieria, tant en l’aspecte industrial com en el comercial. Altres nuclis urbans: Newport, Central Falls, Pawtucket, Middletown, Portsmouth. Els primers pobladors europeus foren emigrants religiosos de Massachusetts, els quals s’establiren a Portsmouth, Newport, Warwick i Providence a la primera meitat del s. XVII. Les quatre ciutats s’uniren el 1644, i el 1662 Carles II d’Anglaterra atorgà un estatut a la colònia de Rhode Island i Providence Plantations. Durant el s XIX inicià un ràpid procés d’industrialització, cosa que atragué una forta immigració irlandesa, italiana, francocanadenca, etc. El 1841-42 una nova constitució que establia un parlament censatari provocà una revolta popular i finalment foren admeses algunes reformes, completades el 1928.