Rià i Sirac

Ria-Sirach (fr), Rià i Cirac (ant.), Arrià (ant.)

Municipi del Conflent, a la vall de la Tet, al sector occidental de l’anomenada cubeta de Prada.

A l’esquerra del riu, el terme comprèn la part més baixa de la vall de la riera de Callau (que s’uneix a la Tet al límit amb el terme de Prada), i l’altiplà dit pla de Balançarc (on hi ha el llogaret de Llúgols); a la dreta, s’estén l’antic terme de Cirac. Els principals conreus són els arbres fruiters (presseguers, albercoquers, pomeres, cirerers i pereres), la vinya i les hortalisses; també hi ha pastures i farratge per al bestiar boví, oví i cabrú. La zona de regadiu, que aprofita l’aigua de la Tet i de la riera de Callau, s’estén a banda i banda del riu, a la plana al·luvial. Hi ha una fàbrica d’electricitat (amb una potència instal·lada de 2 milions de kW i una producció mitjana de 7 milions de kWh) que aprofita les antigues instal·lacions dels alts forns de Rià (creats al començament del s. XX per a donar una nova empenta a la tradicional indústria metal·lúrgica conflentina, que foren clausurats després de la crisi de 1929-32) i d’una fàbrica electrometal·lúrgica annexa. Hi ha serradores i té una certa vitalitat la indústria de construcció. A la vora dreta de la Tet hi ha un càmping. El cap de municipi és el poble de Rià.