Ribera de Arriba

Municipi de la comunitat autònoma d’Astúries, situat al S d’Oviedo i drenat pel riu Nalón.

De poblament dispers, el nucli del terme és Soto de Ribera. L’economia és principalment agrícola i ramadera. Central tèrmica.