ribonucleasa

f
Bioquímica

Endonucleasa que hidrolitza els enllaços entre els hidroxils 5´ i l’acid fosfòric unit a un nucleòtid pirimidínic dels ARN.

Hom la pot trobar en el pàncrees del bou, i conté 124 aminoàcids. Mitjançant l’acció de la subtilina es trenca entre els aminoàcids 20-21 i dóna la proteïna S i el pèptid S, ambdós inactius si van sols, però actius si es troben mesclats. La ribonucleasa fou la primera proteïna sintetitzada al laboratori a partir dels aminoàcids lliures.