ribot

plana, cepillo (es), plane (en)
m
Tecnologia

ribot de fusta

© Fototeca.cat

Eina del fuster que serveix per a rebaixar, adreçar, allisar, etc., les peces de fusta.

Hom l’anomena també plana. Hi ha ribots de formes, dimensions, etc., diferents, coneguts amb noms diferenciats propis, segons el treball concret al qual són destinats, però el ribot comú o ordinari sol consistir en un bloc prismàtic de fusta, anomenat caixa, a l’interior del qual és fixada, obliquament al pla de la base del bloc, una fulla de ferro, de tall generalment recte, que sobresurt una longitud regulable de la cara inferior de la caixa i té al davant, segons el sentit de treball, una obertura per la qual surten els encenalls aixecats de la fusta en treballar-la. Són ribots el bossell, el boet, el cadell, el ciment, la copada, el galzador, la garlopa, el garlopí, el guilleume i el rebaixador.