riel
*

m
Economia

Unitat monetària principal de Cambodja des del 1954, any que substituí la piastra.

És dividit en 100 sen.