riera de Mogent

Curs d’aigua del Sistema Mediterrani Català que s’uneix al Congost abans de Montmeló i forma el Besòs .

Neix a la Serralada de Marina, al vessant vallesà de la Serra del Corredor, a uns 600 m alt. En arribar a la depressió del Vallès, al terme de Llinars, canvia l’orientació SSE-NNW per l’ENE-WSW; deixa a la dreta Llinars i a l’esquerra la Roca, Vilanova de la Roca i Montornès abans del seu aiguabarreig. Els seus afluents més importants són les rieres de Vilamajor i de Cànoves o Vallforners, ambdues per la dreta; per l’esquerra la conca és estreta, per tal com segueix de prop la falla que separa la depressió de la Serralada. De règim pluvial, té un màxim de febrer a la Roca. És aprofitat per a petits regatges.