rifting
*

m
Geologia

En tectònica de plaques, formació de fosses tectòniques amb important activitat sísmica i volcànica.