riu Cervol

riu de les Corces, riu Sérbol (obs.), riu Cérvol (obs.)

Riu dels Ports i del Baix Maestrat.

Neix als ports de Morella i desguassa a la mar prop de Vinaròs. La capçalera, orientada segons la direcció E-W de l’anticlinal de Vallibona, fendeix el muntanyam nord-occidental del Baix Maestrat, entre una carena dominada pel tossal Gros (1 253 m alt.) i el Turmell (1 281 m alt.) al sud, partió d’aigües amb la rambla de Cervera, i la serra del Carrascar (1 262 m alt.), el cim del Regatxolet (1 158 m alt.) i la pena de Bel (1 005 m alt.) al nord, que l’aïllen successivament des de l’oest de la vall del Bergantes (Ports), al nord-oest, i de la del Tastavins (Matarranya) i de l’alta vall del riu de la Sénia (Baix Maestrat), al nord. Travessa en aquest sector els termes d’Herbers i Vallibona i s’endinsa després pel pla de Vinaròs, als termes de Canet lo Roig, Traiguera, Sant Jordi del Maestrat i Vinaròs. Té una llargada d’uns 50 km, un cabal de 0,43 m3 per segon i un règim estacional amb forts estiatges; és aprofitat sobretot per als conreus del pla de Vinaròs. És anomenat també riu Sec, i a la capçalera rep el nom de riu de les Corces.