Riu Clar

Nucli del municipi de Tarragona (Tarragonès).