Robert Brown

(Montrose, Angus, Escòcia, 1773 — Londres, 1858)

Botànic escocès.

Fou conservador del British Museum. Comprovà que els moviments dels grans de pol·len en un líquid eren anàlegs als d’altres partícules no orgàniques (moviment brownià). Hom li ha atribuït el descobriment del nucli de les cèl·lules.