Robert Giffen

(Strathaven, 1837 — Londres, 1910)

Economista britànic introduït al camp de l’estadística.

Dirigí la revista The Economist (1868) i la publicació de la Royal Statiscal Society (1816-91), de la qual fou president. Estudis empírics el portaren a enunciar l'efecte Giffen, segons el qual el consum de certs béns de primera necessitat creix en augmentar el nivell general dels preus.