Robert Hofstadter

(Nova York, 5 de febrer de 1915 — Stanford, Califòrnia, 17 de novembre de 1990)

Físic nord-americà.

Investigà la dispersió elàstica dels electrons en un medi atòmic, en el cas de les altes energies, i la determinació de l’estructura interna de l’electró. El 1961 li fou concedit, juntament amb R.Mössbauer, el premi Nobel de física.