Robin George Collingwood

(Coriston, Lancashire, 1889 — Coriston, Lancashire, 1943)

Filòsof anglès, professor a Oxford.

De tendència historicista i idealista, considera les diverses formes de l’experiència humana com a manifestacions de l’esperit en la història; la investigació històrica esdevé, així, mètode filosòfic. Les seves obres principals són An Essay on Philosophical Method (1933) i The New Leviathan (1942).