robòtica

f
Electrònica i informàtica
Tecnologia

Conjunt d’estudis i tècniques de realització de robots .

En l’estat actual de la tecnologia, la robòtica inclou el conjunt de disciplines, teòriques o tecnològiques, que permeten de concebre, realitzar i automatitzar estructures mecàniques poliarticulades destinades a la producció industrial, i és un element important de la fabricació amb ajuda d’ordinador. La robòtica és fonamentalment pluridisciplinar i es basa en gran mesura en els progressos de la microelectrònica i de la microinformàtica, així com dels de les noves disciplines tals com la intel·ligència artificial, el reconeixement de formes, la generació automàtica de plans d’acció, etc.