Rocafort

Rocafort de Campolivar (obs.)

L’església de Rocafort

© Fototeca.cat

Municipi de l’Horta del Nord.

El terme, de reduïda extensió, és gairebé tot pla. L’agricultura ocupa només la tercera part del territori; és tota de regadiu i aprofita l’aigua de la séquia de Montcada (70 ha) i de pous (30 ha). Els principals conreus són les hortalisses (melons, patates, blat de moro) i el tarongerar. Les activitats industrials són escasses (mobles, paper). La població tingué un fort augment al llarg del s. XIX, accelerat modernament a causa de l’onada expansiva de la ciutat de València. Inicialment fou lloc d’estiueig de València (les edificacions de nombroses urbanitzacions ocupen una gran part del terme) i s’ha convertit en lloc de residència de qualitat amb nombroses torres. Part de la població treballa a València.

El poble (6.144 h agl [2006], rocafortans; 32 m alt.) es troba dalt un turó, al N de Godella. La parròquia de Sant Sebastià és l’església del convent augustinià del mateix nom fundat el 1434; és obra del segle XVII. Fou erigida en parròquia a la desamortització del 1835. Abans depenia eclesiàsticament de Montcada. La casa senyorial és a la plaça Major (el lloc pertangué des del 1527 als senyors de Godella). L’edifici neoclàssic de principis del segle XX conegut amb el nom de Villa Amparo fou residència (1936-38) del poeta Antonio Machado, que la convertí en lloc de trobada d’intel·lectuals. El 2018 fou adquirida per la Generalitat. Hi ha baixador del ferrocarril elèctric de València a Bétera.