rogall

enronquecimiento (es), hoarseness (en)
m
Patologia humana

Afecció inflamatòria de la laringe que fa tornar la veu més apagada i opaca.