RoHS

Restriction of Hazardous Substances (en)
f
Electrònica i informàtica

Directiva de la Unió Europea que restringeix l’ús de determinats metalls en la fabricació d’equips i components elèctrics i electrònics.

La norma 2002/95/CE fou adoptada per la Unió Europea l’any 2003, i a l’Estat espanyol quedà recollida en el reial decret 208/2005. Marca directrius sobre l’ús de plom, mercuri, cadmi i derivats del brom, en la indústria elèctrica i electrònica. La fabricació de bateries en queda exclosa.