Roís de Corella

Armes dels Roís de Corella

Llinatge noble originari de la vila i castell de Corella (Navarra), que passà al Regne de València arran de la conquesta, amb els germans Sanç Roís de Corella, que fou alcaid del castell de Buey i batlle de Gandia (on rebé béns, així com a Ondara), ascendent, tal vegada, de Joan Roís de Corella.

Els Roís de Corella

Adquiriren també les senyories d’Almussafes i Gata i Pardines i exerciren els principals càrrecs de govern municipal. La importància del llinatge adquirí el seu grau més alt durant la dinastia dels Trastàmara, principalment amb Eiximèn Peres Roís de Corella i de Santacoloma. Fill i segon comte fou Joan Roís de Corella i Llançol de Romaní. La successió masculina del llinatge s’extingí amb la desena comtessa, Antònia Roís de Corella i Dávila, que heretà de la seva mare el marquesat de Las Navas i es casà amb Diego de Benavides, marquès de Solera i comte de Santisteban del Puerto. La successió passà a llurs descendents.